Kunnskapsløst om innovasjon i offentlig sektor

Kubens spesifiserer ikke hva hun legger i begrepet statsbyråkratiet.