Kuholmen båthavn – igjen og igjen

Meg bekjent er det ingen boligmangel i Kristiansand i dag.