De ufeilbarlige

Pavens ufeilbarlighet er omstridt, selv blant katolikker. Selvfølgelig kan mannen i St. Peters stol ta feil, han er tross alt ikke forlagssjef.