Gratulerer med ny regjering, Norge!

Det meste i vårt samfunn sliter med altfor høyt kostnadsnivå.