• Artikkelforfatteren mener vi ikke har behov for kraften fra vindmøller. Bildet er fra vindmølleparken Lista. FOTO: ARKIV

Hva mener Midt-Agder Friluftsråd om Birkenes Vindkraftverk?

Agder er sterkt preget av vassdragsreguleringer, bebyggelse og hogst.