• påskefjellet2 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Den norske fjellheimen

Store deler av fjellområdene er vernet for å sikre natur— og kulturverdiene.