• FORBRUK: Hvorfor drikker dagens kvinner så mye som i dag, spør artikkelforfatteren. En årsak kan være normaliseringen av det å bruke alkohol, og noen av våre politikere står frem og bekrefter rettigheten, mener han. FOTO: SCANPIX

Jeg vil snu på det!

ALKOHOL: Medias og foreldres rolle bidrar også til normaliseringen.