Usikkerheten som gir handlingsrom

All rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Men i torsdagens prosedyre var tvilen så mangfoldig at den også kom dommerne til gode.