• LANDESKOGEN: Tuberkulosesanatoriet ble nedlagt i 1961. Da ble de gjenværende pasientene overført til lungeavdelingen ved sentralsykehuset i Kristiansand. FOTO: SCANPIX

Et land uten tuberkulose?