• Asante_001.jpg FOTO: ARKIV

Enga for alle penga!

START-VIF: Intet selvmål av VIF-forsvareren, som det nesten ble fremstilt som i NRK-sporten.