• SITT EGET: Artikkelforfatterne mener at alle trenger et hjem, hvor de er trygge og hvor de stolt kan vise fram sitt lille univers på jorda. FOTO: Scanpix

En bolig eller et hjem?

Mot stemmene til Ap, SV og Miljøpartiet de Grønne har Mandal bystyre vedtatt å samle alle sårbare grupper (rus, psykisk utviklingshemmede, psykisk syke) på ett sted.