Robuste kommuner?

Høyre har satt seg som mål en drastisk reduksjon av antallet kommuner i Norge.