Nynorsken vert motarbeida

Det er trist å høyre at Høyre i Kristiansand vil ”spare” elevane i ungdomsskolen og vidaregåande skole, for eksamen i nynorsk, ”fordi det er for vanskeleg for mange”.