De er snille og gemeinslige. De ønsker ingen vold i samfunnet (det vet de nok noe om, all den tid flere av dem er domfelt for nettopp dette.)

Men kan dere ikke, ærede odiner, bare tone rent flagg og tilstå at dere er blitt «omvendt». Da kan dere fullt lovlig iføre dere uniform, speiderdrakter med korte skjørt eller knebukser (alt etter kjønn), hilse med tre fingre til lua og utbryte: «VÆR BEREDT!«

Odin var, ifølge norrøn mytologi, alle guders far, og hvis det er der Ronny A. Stokke vil plassere seg, så har biskop og politimester lite de skal ha sagt på byen nattestider. Da vil lov og orden bli ivaretatt av snille speidergutter og -jenter.