Kommunesamanslåing

Dersom dei folkefattige nordre bygdene i Vest-Agder vert slegne saman med dei folkerike bygdene og byane ved kysten, kan det bli knapt med ressursar i nord.