Forkortet

Ref. mitt innlegg i avisen onsdag 2. januar om den nye biskopen.