• Innsenderen mener at ingen forskning – selv ikke fra Agderforskning – har vist at det er en årsaksmessig sammenheng mellom det at foreldre tar ut kontaktstøtte og likestilling i arbeidsmarkedet. FOTO: NTB SCANPIX

Barnets beste er det viktigste

Foreldrebasert hjemmeomsorg for ettåringen kan være et klokt valg.