• Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn (H) tok på et felles formannskapsmøte 3. september til orde for en storkommue som kan få 135.000 innbyggere. FOTO: Kjetil Reite

Greater Kristiansand

Ordfører Grundekjøn har vært hos naboene med tanke på å lage storkommune: Ved å fylle opp med Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand, kommer han opp i 135.000 innbyggere.