Hamas grunnlov

Ut fra alle debattinnlegg som forsvarer Hamas i Gaza-krigen lurer jeg på om de virkelig er kjent med Hamas' ideologi.