Fotballsamarbeid

Det er slutt på tiden da norske fotballklubber kunne kjøpe seg til suksess.