Likestilling og «det gode liv»

Hvor blir fedrene av i bildet mødrene maler om barns og familiens beste?