Herbergemannen

Jeg var en av dem som overnattet på herberget den natten det skjedde.