Helsen på spill

Gymsalen på Grim skole kan bli stengt av Miljørettet helsevern, fordi salen er helsefarlig.