Velferdsstaten vi elskar å hate

Sjølv om den nordiske vedferdsmodellen ser ut til å ha overlevd det ideologiske stormangrepet på åtti— og nittitalet, er det liten grunn til å slå seg til ro.