Kontroversiell historie som en ressurs

Undervisning om Holocaust er viktig. Både som en epokegjørende hendelse, men også med tanke på hva man kan lære av det i dag.