Staten vs. staten

Staten kan være et mangehodet troll. Det har Farsund kommune fått erfare.