Statlig heroinlanging til heroinister?

Mye av den medikamentelle behandlingen som foregår i dag, er basert på de samme lettvinte løsningen som ligger til grunn for at vi flykter i rusen.