• IMG_nav-_pning_4.jpg_1_1_0D55SPB.jpg FOTO: Lars Hoen

AS Norge, velferd og arbeidsmoral «hånd i hånd«

Jeg leser med stor interesse de mange oppslag i norske medier relatert til A/S Norges høye sykefravær og befolkningens sviktende arbeidsmoral.