De tomme stolene

Denne våren har den røde fane vaiet på Sørlandet. Om ikke i rådhusene – så i teatersalen.