«The final countdown«

Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi 1 times kortere reisevei med tog mellom Kristiansand og Oslo, og gjøre det mulig å ta toget mellom Sørlandet, Nedre Telemark og Vestfoldbyene.