• lege.jpg FOTO: SCANPIX

Nei til reservasjonsrett for fastleger

Det er feil å gjøre venteværelset til en arena for etiske debatter i helsevesenet.