Voff?

Som replikk til Eva Kvellands synspunktartikkel fredag med overskrift "Voff", burde jeg kanskje si "Grr!".