Vi ønsker en nasjonal og robust matproduksjon

Hele landet og hele Agder må tas i bruk i landbrukspolitikken.