Om klima og svada

Å diskutere utfordringer og løsninger er en selvsagt del av det å jobbe med klima— og miljøspørsmål.