Etter lyden

I begynnelsen var Jahve, Gud, Allah. Legemet, lyden og tegnet ble skapt og det var såre godt, så godt at det hellige hvilte på den syvende dagen.