• Ved utgangen av 2014 hadde Kristiansand kommune 14 stillinger utlyst, alle med fast tilsetting. Tolv stillinger var uten formelle krav og to stillinger hadde krav om fagbrev i helsefag. Av disse stillingene var <i>ingen</i> 100 prosent. De spriket fra 13,38 til 60 prosent. FOTO: Torstein Øen

Kommunene elsker pyntestillinger!

Jeg er hjelpepleier. Jeg har hengt autorisasjonen min opp på veggen, og jeg elsker jobben min. Jeg vil anbefale faget mitt, det handler om yrkesstolthet. Jeg er stolt av å ha tatt en nyttig utdannelse. Jeg anbefaler kollegaer og elever til å gå på skolen, gå i lære og få fagbrev som helsefagarbeider, men likevel med en aldri så liten bismak i munnen.