Nei til pelsfarm på Møglestu!

Dyr i bur er tortur.