Bør tillates

Helseministeren har lagt fram et forslag om at omskjæring av gutter skal skje på sykehus.