• Kapital er viktig for stabilitet og utvikling. Pengene kan komme inn i virksomheten på ulike måter, for eksempel «crowdfunding». FOTO: Shutterstock

Money talks

“Money, money, money, must be funny, in the rich man's world. All the things I could do, if I had a little money…” synger ABBA i den velkjente pop-låten fra 1976.