Planlegg nytt sykehus

I gårsdagens avis kunne vi melde at på grunn av dårlig vedlikehold må Sørlandet sykehus renoveres og oppgraderes for 1,2 milliarder kroner. Det tilsvarer hva det kostet i daværende kroneverdi å bygge det nye sykehuset på Eg for 17 år siden.