Lærerutdanningen

Både lærerstudentene og lærerutdanningen står til stryk. Det fastslås i den mest omfattende evalueringen som noen gang er gjort av norsk lærerutdanning. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) står bak evalueringen, som ble presentert i fjor høst, og nå følges opp i annen fase.