Etter møtet som ble holdt med representanter for eierkommunene sist onsdag, er det mye som tyder på at Statkraft ikke får den oppslutning om avtalen som selskapet krever. Statkraft har gjort avtalen betinget av at den får tilslutning fra to tredeler av eierkommunene.Og sett utenfra forstår vi godt «opprørskommunenes» protest mot den aksjonæravtale de er blitt forelagt. Rett nok er den fremforhandlet av en prosjektgruppe med representanter for alle eierkommunene. Men mye tyder på at enkelte salgskåte kommuner har sittet i førersetet sammen med de innleide konsulentene og meislet ut en avtale som er fordelaktig for de kommunene som selger seg ut, men som er rene husmannskontrakten for de kommuner som velger å bli igjen som eiere. Ikke begriper vi hvordan representantene for de eierkommunene som ønsker å bli værende i Agder Energi har kunnet gå med på en slik aksjonæravtale.Disse kommunene sitter igjen med årets største svarteper i form av en aksjonæravtale som inneholder bestemmelser der Statkraft favoriseres på en måte som sikrer selskapet en innflytelse som går langt ut over den eierandel det måtte sitte med. Avtalen inneholder regler om aksjeomsetning, forkjøpsrett, valg av styrerepresentanter og vetorett som sikrer Statkraft den reelle kontrollen over selskapet, selv om Statkraft bare blir eier av en tredel av Agder Energi.Og Statkrafts konserndirektør gjorde det helt klart at de ikke akter å reforhandle avtalen. Da gir vi vår helhjertede støtte til de eierkommuner som nå signaliserer at de ikke vil godta avtalen. Dropp Statkraft og bruk tid på å finne fram til en industriell samarbeidspartner som har en annen holdning til et vennligsinnet aksjonærsamarbeid enn det statlige selskapet.Fra Kristiansand kommune, som har vedtatt å selge seg helt ut av selskapet, blir det hevdet at den pris som Statkraft tilbyr er eksepsjonelt god og at man ikke kan påregne å oppnå et tilsvarende tilbud i fremtiden. Det vet verken Kristiansand kommune eller vi. Men vi undrer oss over denne form for selvsikkerhet i et energimarked hvor alle kurver peker oppover og hvor selskapets hovedprodukt er fornybar energi hvor produksjonsanleggene kan stå nærmest til evig tid.Vi tviler også på om Statkraft er den rette industrielle samarbeidspartner for Agder Energi når selskapet har ambisjoner om å utvide sine forretningsområder. Statkraft er dyktige på produksjon av strøm, men har ingen kompetanse å tilføre Agder Energi innenfor de nye forretningsområdene selskapet er i ferd med å utvikle. I så måte ville et samarbeid med Lyse Energi og det tyske kommunale energiselskapet EWE vært langt å foretrekke. I deres tilbud lå det en forretningsplan for satsing på varme— og gasskraft, bredbåndteknologi og drift av annen infrastruktur. Men forhandlingene med Lyse ble påfallende raskt avsluttet. Vårt råd er derfor at dersom Statkraft-avtalen avvises, bør man i første omgang søke å gjenoppta forhandlingene med Lyse Energi. Deres tilbudspakke vil kunne bety langt mer for den industrielle utvikling i landsdelen enn Statkraft-avtalen.