Mens enkelte flyplasser i Sør-Norge har blomstret opp som følge av den nye hovedflyplassen på Gardermoen, går utviklingen motsatt vei for Kjevik. I går kom meldingen om at KLMs direkte rute mellom Kjevik og Schiphol i Amsterdam vil bli nedlagt etter bare 15 måneders drift. Og i løpet av de siste månedene har både SAS og Braathens foretatt sterke reduksjoner i sine ruteprogrammer på Kjevik.I sum betyr dette at Kjevik og Sørlandet igjen blir liggende i kommunikasjonsskyggen til Gardermoen, Stavanger og etter hvert kanskje også Torp ved Sandefjord. Nedleggelsen av KLMs rute til Amsterdam vil især ramme det internasjonalt orienterte næringslivet på Sørlandet som gjennom dette rutetilbudet har hatt direkte forbindelse til et av de største trafikk-knutepunktene i Europa.Vi kan selvsagt ikke bestride KLMs dårlige beleggtall og heller ikke forvente at selskapet driver veldedighet for sørlendingene. Men vi stiller spørsmål ved om det har vært nødvendig å opprettholde en frekvens på tre avganger hver vei per dag. Men utviklingen er et symptom på at næringslivet på Sørlandet fortsatt ikke er så internasjonalisert at flyselskapene er villig til å satse penger på det.