Beskytt pressen mot NRK

NRKs gratisplattform gjør det vanskeligere for resten av bransjen å finne måter å ta betalt for innholdet sitt på.