Buss, bil og sykkel i Kristiansand

Det er på tide at noen tar ansvar og sørger for at visjonene følges i både store og små saker.