Velferden koster

Finansminister Sigbjørn Johnsen kom med tre viktige politiske signaler før helgen som forteller om hvilke tanker regjeringen gjør seg i forhold til statsbudsjettet for neste år.