Når rosene visner

Vi har fått 600 krigsofre med familier som skal bearbeide et krigstraume. Hvem tar seg av dem når snakket om kjærlighet og demokrati stilner av?