Når HV blir borte

Da vi trodde det ikke fantes flere militære funksjoner igjen å flytte ut av landsdelen, kommer enda et forslag i samme leia.