Fredning av uthavner

Riksantikvaren vurderer såkalt kulturmiljøfredning av en rekke uthavner langs sørlandskysten. En slik forordning vil innebære at alle endringer må innom fylkeskonservatoren før de kan gjennomføres.