Frps vei

Frp har på mange politikkområder høstet fortjent kritikk. Når det gjelder veiutbygging fortjener partiet ros for å tenke annerledes.